عناوين مطالب سایت
اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در راب

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات

نتایج امتحان کانکور روزانه افغانستان 1396

نتایج کانکور 1396 افغانستان امروز رسما اعلان گردید!

دانلود دیتابس (فایل اکسل) نتایج امتحانات کانکور سال 1396 اف

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس، ماستری ودوک

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور هندوستا

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه برک کشور بنگله دیش

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های لیسانس کشور هن

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های لیسانس کشور قط

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه لیسانس کشور تاجکست

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور مصر

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری ۵۰ ٪ پو

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور آذربایج

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشورسریلانکا

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری کشور هنگر

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد برنامه آموزشی یکساله کشور

زمان برگزاری امتحانات کانکور افغانستان 1395 برای 1396

اطلاعیه مجدد وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های کشور

فورم های امتحانات کانکور سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های لیسانس، ماستری

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی +1

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی افغانستان +2

کتاب آموزش جامع حساب

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0045 ثانیه