اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی افغانستان +2 | بلاگ

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی افغانستان +2

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

لیسه های معارف شهر کابل و ولایت کابل که ذیلاً تحریر گردیده رسانیده می شود که به روزهای تعیین شده جهت ثبت معلومات بایومتریک درپوهنتون پولیتخنیک کابل حاضرباشند. 1- لیسه های سیداسماعیل بلخی، ذکورشهرک وحدت، محمداکبرخان، مرکزپرورشگاه، قلعه حسن خان، نسوان سردار کابلی، حضرت ابراهیم خلیل الله وقاری نیک محمد به روزسه شنبه مؤرخ 3/12/1395 صرف برای یک روز. 2- لیسه های ولسوالی های میربچه کوت، ده سبز، پغمان، استالف به روزچهارشنبه مؤرخ 4/12/1395 صرف برای یک روز. 3- لیسه های ولسوالی های قره باغ کابل، شکردره، سروبی، موسهی، کلکان، چهارآسیاب، گلدره، فرزه، خاک جبار ولیسه های عبدالحی حبیبی واستاد بیتاب مربوط معارف شهر کابل به روزپنجشنبه مؤرخ 5/12/1395 صرف برای یک روز. نــوت: داوطلبان لیسه های فوق الذکر جهت تطبیق معلومات بایومتریک به ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل به ساعت 8:30 صبح مراجعه نمایند. داوطلبانی که جهت ثبت معلومات بایومتریک حاضرنشوند، شامل امتحان کانکورشده نمی توانند، متباقی لیسه ها بعداً اعلان می گردد.

...
نویسنده : بازدید : 18 تاريخ : دوشنبه 2 اسفند 1395 ساعت: 6:08