اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری کشور هنگری

ساخت وبلاگ
چکیده :   پوهنتون Szent Istvan کشور هنگری برنامه ماستری FAO – Hungary برای سال 1017-2018 در رشته های توسعه ر... با عنوان : اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری کشور هنگری بخوانید :

 

پوهنتون Szent Istvan کشور هنگری برنامه ماستری FAO – Hungary برای سال 1017-2018 در رشته های توسعه روستایی، محصولات زراعتی، باغداری ومدیریت آب کشاورزی، برای محصلان خارجی به زبان انگلیسی در نظر گرفته است که واجدین شرایط می توانند اسناد مربوطه خویش را شامل: – دیپلوم و ترانسکرپت نمرات تایید شده – کاپی پاسپورت – تصدیق عدم مسئولیت جرمی – تصدیق صحی – مدرک زبان انگلیسی – خلص سوانح ( CV) به زبا ن انگلیسی تهیه و الی تاریخ 28 فبروری 2017 به شکل آنلاین در ایمیل آدرس ذیل ارسال دارند. REU-Scholarship@fao.org دولت هنگری در مطابقت با قرار دادش همراه با FAO تمام مصارف را متقبل میشود. برای معلومات بیشتر در زمینه، متقاضیان میتوانند به آدرس های انترنتی ذیل مراجعه نمایند: FAO-Hungary Scholarship Programme www.fao.org/europe/news/dettail-news/en/c/462407 متقاضیان محترم بعد از خانه پری فورم به طور آنلاین، جهت دریافت و تکمیل فورم های صحی و عدم مسئولیت جرمی به آمریت تنظیم بورس های فوق لیسانس ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها نمایند.

...
نویسنده : بازدید : 20 تاريخ : دوشنبه 2 اسفند 1395 ساعت: 6:08